در آغاز هفته، افراد ناشناس به دفاتر ایستگاه قطار کاسل-ویلیمزهوهه (Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe) حمله کردند. به گفته پلیس، آنها یک کوله پشتی نظافت‌چی را که حاوی یک گوشی تلفن همراه و انواع لوازم آرایشی بود، سرقت کردند. هِسن شواز جالب بودن فرار سارقان گزارش کرده است، چون رُفتگر موتوری جاده را ربوده و فرار نمودند. با این حال، وسیله نقلیه آنها را دور نبرد و در نهایت در مجاورت ایستگاه قطار، این ماشین رُفتگر را ترک کردند. ماموران پلیس بعد از ایمن ساختن دستگاه آسیب دیده، خسارت مالی را حدود ۶۰۰۰ یورو، برآورده نموده است.
ژانویه 24, 2023

فرار دزدها با رُفتگرجاده – افراد ناشناس

در آغاز هفته، افراد ناشناس به دفاتر ایستگاه قطار کاسل-ویلیمزهوهه (Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe) حمله کردند. به گفته پلیس، آنها یک کوله پشتی نظافت‌چی را که حاوی یک گوشی تلفن همراه و انواع لوازم آرایشی بود، سرقت کردند. هِسن شواز جالب بودن فرار سارقان گزارش کرده است، چون رُفتگر موتوری جاده را ربوده و فرار نمودند. با این حال، وسیله نقلیه آنها را دور نبرد و در نهایت در مجاورت ایستگاه قطار، این ماشین رُفتگر را ترک کردند. ماموران پلیس بعد از ایمن ساختن دستگاه آسیب دیده، خسارت مالی را حدود ۶۰۰۰ یورو، برآورده نموده است.