رویای پیدا کردن و اجاره خانه در شهرهای بزرگ را همه در سر میپرورانند و مخصوصا مهاجرین و تازه واردین به آلمان. اینک ضمن این مصاحبه با مشاور املاک خانم (فرشته شرف) این موضوع را مطرح کردیم و ایشان راهکارهای سودمندی در این زمینه ارائه کردند.

جولای 19, 2023

راه کا‌رهای پیدا کردن خانه و موارد قابل ملاحظه

رویای پیدا کردن و اجاره خانه در شهرهای بزرگ را همه در سر میپرورانند و مخصوصا مهاجرین و تازه واردین به آلمان. اینک ضمن این مصاحبه با مشاور املاک خانم (فرشته شرف) این موضوع را مطرح کردیم و ایشان راهکارهای سودمندی در این زمینه ارائه کردند.