تقریبا ۶ درصد از افراد بین ۱۶ تا ۷۴ ساله در آلمان هرگز در اینترنت نبوده‌اند. این درصد شامل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این کشور می‌شود. این در حالی‌ست که بسیاری از خدمات، نامه‌نگاری‌ها و قرار ملاقات‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. به گزارش تاگزشاو، اداره آمار فدرال در ویسبادن با استناد به نظرسنجی‌ها به‌تازگی این آمار را منتشر کرده است. بر این اساس، تعداد افراد آفلاین در گروه سنی ۶۵ تا ۷۴ سال بیشتر دیده می‌شوند. در گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ سال نیز ۵ درصد هرگز آنلاین نبوده‌اند. کنار آمدن با زندگی روزمره بدون اینترنت رفته‌رفته دشوارتر می‌شود.

آوریل 12, 2023

۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان آلمان هرگز آنلاین نبوده‌اند

تقریبا ۶ درصد از افراد بین ۱۶ تا ۷۴ ساله در آلمان هرگز در اینترنت نبوده‌اند. این درصد شامل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این کشور می‌شود. این در حالی‌ست که بسیاری از خدمات، نامه‌نگاری‌ها و قرار ملاقات‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. به گزارش تاگزشاو، اداره آمار فدرال در ویسبادن با استناد به نظرسنجی‌ها به‌تازگی این آمار را منتشر کرده است. بر این اساس، تعداد افراد آفلاین در گروه سنی ۶۵ تا ۷۴ سال بیشتر دیده می‌شوند. در گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ سال نیز ۵ درصد هرگز آنلاین نبوده‌اند. کنار آمدن با زندگی روزمره بدون اینترنت رفته‌رفته دشوارتر می‌شود.