سال گذشته ۱۸۷ فرد خوش‌شانس در آلمان از طریق بخت‌آزمایی میلیونر شدند. این رقم در سال پیش از آن ۱۸۱ نفر بوده است. به گفته روزنامه زوددویچه، خوش‌شانس‌ترین آن‌ها کسی بود که در قرعه‌کشی EuroJackpot جایزه ۱۲۰ میلیون یورویی را در ماه نوامبر گذشته از آن خود کرد. آمار برنده‌شدگان در ایالت‌های مختلف نشان می‌دهد که ایالت نوردراین وست‌فالن درمجموع با ۱۱۰ میلیون یورو در مقام اول ایستاده است. پس از آن ایالت‌های باواریا و بادن‌ووتنبرگ به ترتیب با ۳۱ و ۱۵ میلیون یورو در مقام‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. سال گذشته ۷ میلیارد و ۹۷ میلیون یورو برای بخت‌آزمایی در آلمان هزینه شده که افزایش ۰/۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

ژانویه 4, 2023

۱۸۷ میلیونر در آلمان از طریق بخت آزمایی

سال گذشته ۱۸۷ فرد خوش‌شانس در آلمان از طریق بخت‌آزمایی میلیونر شدند. این رقم در سال پیش از آن ۱۸۱ نفر بوده است. به گفته روزنامه زوددویچه، خوش‌شانس‌ترین آن‌ها کسی بود که در قرعه‌کشی EuroJackpot جایزه ۱۲۰ میلیون یورویی را در ماه نوامبر گذشته از آن خود کرد. آمار برنده‌شدگان در ایالت‌های مختلف نشان می‌دهد که ایالت نوردراین وست‌فالن درمجموع با ۱۱۰ میلیون یورو در مقام اول ایستاده است. پس از آن ایالت‌های باواریا و بادن‌ووتنبرگ به ترتیب با ۳۱ و ۱۵ میلیون یورو در مقام‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. سال گذشته ۷ میلیارد و ۹۷ میلیون یورو برای بخت‌آزمایی در آلمان هزینه شده که افزایش ۰/۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.