.بر اساس گزارش شبکه تحریریه آلمان (RND)، وزیر حمل و نقل فدرال فولکر ویسینگ میخواهد تا سال ۲۰۲۶ بودجه ساخت گاراژهای جدید پارک دوچرخه در ایستگاه های قطار و سایر ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی را با ۱۱۰ میلیون یورو تامین کند. این سیاستمدار FDP به RND گفت: «بسیاری از مردم اگر بتوانند دوچرخه یا دوچرخه‌های الکترونیکی خود را با خیال راحت در ایستگاه پارک کنند، بیشتر از دوچرخه و قطار استفاده می‌کنند. به گفته وزیر حمل و نقل، تنها در ایستگاه های قطار تا ۱.۵ میلیون جای پارک دوچرخه در سراسر کشور وجود دارد. ویسینگ با اشاره به این موضوع گفت: «یک چیز واضح است: اگر دوچرخه‌ام را صبح در ایستگاه قطار پارک کنم و به سفرم ادامه دهم، می‌خواهم مطمئن باشم که بعد از روز کاری دوباره آن را در آنجا پیدا خواهم کرد.»
مارس 6, 2023

۱۱۰ میلیون یورو برای پارکینگ دوچرخه

.بر اساس گزارش شبکه تحریریه آلمان (RND)، وزیر حمل و نقل فدرال فولکر ویسینگ میخواهد تا سال ۲۰۲۶ بودجه ساخت گاراژهای جدید پارک دوچرخه در ایستگاه های قطار و سایر ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی را با ۱۱۰ میلیون یورو تامین کند. این سیاستمدار FDP به RND گفت: «بسیاری از مردم اگر بتوانند دوچرخه یا دوچرخه‌های الکترونیکی خود را با خیال راحت در ایستگاه پارک کنند، بیشتر از دوچرخه و قطار استفاده می‌کنند. به گفته وزیر حمل و نقل، تنها در ایستگاه های قطار تا ۱.۵ میلیون جای پارک دوچرخه در سراسر کشور وجود دارد. ویسینگ با اشاره به این موضوع گفت: «یک چیز واضح است: اگر دوچرخه‌ام را صبح در ایستگاه قطار پارک کنم و به سفرم ادامه دهم، می‌خواهم مطمئن باشم که بعد از روز کاری دوباره آن را در آنجا پیدا خواهم کرد.»