آوریل 20, 2023

یک کودک پنج ساله در مهدکودک خنجر  حدود ۵۰۰۰ ساله را پیدا کرد

یک کودک پنج ساله در مهدکودک زمین را حفاری می‌کند، ناگهان یک تکه فلز تیز را بیرون می آورد. NDR گزارش می‌دهد که او یک خنجر به خوبی حفظ شده پیدا کرده است که چندین هزار سال قدمت دارد. دختر این خنجر را به خانه برد و به پدرش نشان داد. پدرش آشکارا  متوجه شد که دخترش چیز خاصی را پیدا کرده است. مرد عکس هایی از خنجر گرفت و آنها را به موزه کانتی سایکر فرستاد تا بپرسد که آیا ممکن است یک یافته باستان شناسی باشد یا خیر. موزه نیز به نوبه خود عکس ها را به اداره حفاظت از بناهای تاریخی در هانوفر نیدرزاکسن فرستاد. دانشمندان آنجا توانستند تأیید کنند که این خنجر مربوط به عصر نوسنگی است و حدود ۵۰۰۰ سال قدمت دارد. این خنجر در ۲۶ آپریل به دید عموم گذاشته می‌شود.