مارس 16, 2023

گیرافتادن یک دزد در مرکز خرید

یک زن جوان ۲۳ ساله شب گذشته، در حالیکه برای دزدی امده بود، در یک مرکز خرید گیر کرد. هسن شاو به نقل از پلیس گزارش داده است، وقتی همه کارمندان ساختمان را ترک نمودند، این زن سیگار و لوازم دیگر را از یک کیوسک (KIOSK) در یک کیسه بسته بندی کرد تا فرار کند، ولی موفق نشد، زیرا نتوانست از ساختمان خارج شود. در نهایت مجبور شد تا حدود ساعت ۹:۳۰ دقیقه شب، زنگ هشدار را به صدا درآورد. درهمین حال، پلیس وارد عمل شد و او را به طور موقت دستگیر کرد.