فوریه 27, 2023

کمک هزینه ( انرژی) برای دانشجویان

به اساس گفته وزارت علوم هسن، اینک حدودا ۲۶۰۰۰۰دانشجو می‌توانند ۲۰۰ یورو کمک هزینه یکباره بخاطر(انرژی) که دولت فدرال مهیا کرده را دریافت کنند. به گفته سخنگوی این وزارت،علاوه بر‌این دانشجویان واجد شرایط هم شامل این برنامه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، درخواست این کمک هزینه رسما از ۱۵ ماه مارس امسال امکان پذیر خواهد بود. این درحالی است که دانشجویان زیادی از تاخیر پرداخت و کم بودن مقداراین کمک هزینه با وجود بلند رفتن هزینه انرژی نگران اند. در همین حال کمیته مرکزی دانشجویان ( ASTA) در گیسن از کم بودن مقدار این کمک هزینه انتقاد کرده است.