دانشجویان ترم اول می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه آغاز تحصیلات ثبت‌نام کنند. این کمک‌هزینه ۱۰۰۰ یورویی که از صندوق اجتماعی پرداخت می‌شود، تنها یک‌بار قابل پرداخت است. هدف از آن پشتیبانی مالی از دانشجویان در نخستین ترم تحصیلی‌شان است و بیشتر به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که نیازمند پشتیبانی هستند. داشتن اقامت آلمان برای متقاضیان ضروری است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین به این لینک مراجعه کنید.

فوریه 15, 2023

کمک‌هزینه تحصیلی برای دانشجویان ترم اول

دانشجویان ترم اول می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه آغاز تحصیلات ثبت‌نام کنند. این کمک‌هزینه ۱۰۰۰ یورویی که از صندوق اجتماعی پرداخت می‌شود، تنها یک‌بار قابل پرداخت است. هدف از آن پشتیبانی مالی از دانشجویان در نخستین ترم تحصیلی‌شان است و بیشتر به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که نیازمند پشتیبانی هستند. داشتن اقامت آلمان برای متقاضیان ضروری است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین به این لینک مراجعه کنید.