از سال ۱۹۱۱ عمل‌کردهای مختلفی در راستای ترویج تساوی جنسیتی جهانی و مساوات در زمینه مشارکت و در دسترس قرار گرفتن فرصت‌ها برای همه در نظر گرفته می‌شود. امسال تئاتر شهری دارمشتات با همکاری نیلوفربیژن زاده، هنرمند اجراهای نمایشی، و تعداد زیادی از هنرمندان روز هشتم مارس، شما را به اجراهای متنوعی، بطور نمونه : رقص، هنرهای نمایشی، کتاب خوانی و موسیقی جهت همدردی با اعتراضات گسترده بخاطر آزادی،احترام و عدالت در ایران فرا می‌خوانند. شروع برنامه از ساعت ۷ عصر و اشتراک در این برنامه رایگان می‌باشد. شایان ذکر است که تظاهراتی با عنوان « زن، زندگی، آزادی» از ساعت ۵ تا ۶:۳۰ عصر روبروی تئاتر شهری دارمشتات نیز برنامه ریزی شده است.

مارس 6, 2023

کمپاین به مناسبت روز بین المللی زن

از سال ۱۹۱۱ عمل‌کردهای مختلفی در راستای ترویج تساوی جنسیتی جهانی و مساوات در زمینه مشارکت و در دسترس قرار گرفتن فرصت‌ها برای همه در نظر گرفته می‌شود. امسال تئاتر شهری دارمشتات با همکاری نیلوفربیژن زاده، هنرمند اجراهای نمایشی، و تعداد زیادی از هنرمندان روز هشتم مارس، شما را به اجراهای متنوعی، بطور نمونه : رقص، هنرهای نمایشی، کتاب خوانی و موسیقی جهت همدردی با اعتراضات گسترده بخاطر آزادی،احترام و عدالت در ایران فرا می‌خوانند. شروع برنامه از ساعت ۷ عصر و اشتراک در این برنامه رایگان می‌باشد. شایان ذکر است که تظاهراتی با عنوان « زن، زندگی، آزادی» از ساعت ۵ تا ۶:۳۰ عصر روبروی تئاتر شهری دارمشتات نیز برنامه ریزی شده است.