خانه های گروهی از کلاهبرداران مظنون مورد بازرسی پلیس قرار گرفت. فرانکفورتر الگیماین به نقل از dpa خبر داده است که دادستان عمومی دارمشتات و پلیس روز دوشنبه اعلام کردند، هفت مظنون متهم هستند که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ گوشی های هوشمند با کیفیت بالا را سفارش داده و حداقل شش‌صد و پنجاه هزار یورو از این طریق سرقت نموده اند. به گفته محققان، این گروه متشکل از ۶ مرد و یک زن سال اند. این کلاهبرداری شامل امضای قراردادهای تلفن همراه و فعال سازی سیم کارت زیر نام افراد ساختگی بوده است. بر اساس این اطلاعات، آپارتمان‌هایی در ریدشتات، اوبراورسل، هانائو، لانگن، گریش‌هایم و باد‌هام بورگ در روزچهارشنبه گذشته مورد بازرسی قرار گرفتند. ماموران ۱۵۰۰۰ یورو پول نقد و حساب‌ها را ضبط کردند.

آوریل 4, 2023

کلاهبرداری: تلفن همراه و فعال سازی سیم کارت به نام افراد ساختگی

خانه های گروهی از کلاهبرداران مظنون مورد بازرسی پلیس قرار گرفت. فرانکفورتر الگیماین به نقل از dpa خبر داده است که دادستان عمومی دارمشتات و پلیس روز دوشنبه اعلام کردند، هفت مظنون متهم هستند که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ گوشی های هوشمند با کیفیت بالا را سفارش داده و حداقل شش‌صد و پنجاه هزار یورو از این طریق سرقت نموده اند. به گفته محققان، این گروه متشکل از ۶ مرد و یک زن سال اند. این کلاهبرداری شامل امضای قراردادهای تلفن همراه و فعال سازی سیم کارت زیر نام افراد ساختگی بوده است. بر اساس این اطلاعات، آپارتمان‌هایی در ریدشتات، اوبراورسل، هانائو، لانگن، گریش‌هایم و باد‌هام بورگ در روزچهارشنبه گذشته مورد بازرسی قرار گرفتند. ماموران ۱۵۰۰۰ یورو پول نقد و حساب‌ها را ضبط کردند.