به گزارش روز دوشنبه پلیس، فرد ناشناس از طریق پیام رسان واتس اپ، با یک زن ۶۹ ساله در دارمشتات تماس گرفته و تقاضای پول نموده است. هِسن شو گزارش داده است، که این کلاهبردار وانمود کرده، گویا دختر این زن است، و بنابر مشکل مالی به کمک مالی فوری نیاز دارد. سپس زن چندین هزار یورو انتقال داده است.

ژانویه 10, 2023

کلاهبرداران واتساپی

به گزارش روز دوشنبه پلیس، فرد ناشناس از طریق پیام رسان واتس اپ، با یک زن ۶۹ ساله در دارمشتات تماس گرفته و تقاضای پول نموده است. هِسن شو گزارش داده است، که این کلاهبردار وانمود کرده، گویا دختر این زن است، و بنابر مشکل مالی به کمک مالی فوری نیاز دارد. سپس زن چندین هزار یورو انتقال داده است.