آژانس فضایی آمریکا ناسا، حفره‌ای غول پیکر بر فراز خورشید کشف کرده است. این لکه سیاه است که در فاصله ۳۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ کیلومتری گسترش می‌یابد. لکه سیاه به اصطلاح یک سوراخ بسیار عظیم است. با این حال، برخلاف آنچه از نام ممکن است نشان دهد، این یک حفره فیزیکی در سطح خورشید نیست. بلکه منطقه‌ای از خورشید است که کمی سردتر از بقیه آن است. چنین سوراخ های عظیمی، معمولاً خطرناک نیستند. با این حال، آنها عواقبی برای زمین دارند که در هفته آینده می‌تواند نمایان شود. زیرا این حفره‌های عظیم منبع بادهای سریع خورشیدی هستند. در موارد شدید، شراره‌های خورشیدی می‌توانند شبکه های برق را تحت تاثیر قرار دهند یا به ماهواره‌ها آسیب برسانند.

مارس 24, 2023

کشف حفره‌‌ای عظیم تاریک بر سطح خورشید

آژانس فضایی آمریکا ناسا، حفره‌ای غول پیکر بر فراز خورشید کشف کرده است. این لکه سیاه است که در فاصله ۳۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ کیلومتری گسترش می‌یابد. لکه سیاه به اصطلاح یک سوراخ بسیار عظیم است. با این حال، برخلاف آنچه از نام ممکن است نشان دهد، این یک حفره فیزیکی در سطح خورشید نیست. بلکه منطقه‌ای از خورشید است که کمی سردتر از بقیه آن است. چنین سوراخ های عظیمی، معمولاً خطرناک نیستند. با این حال، آنها عواقبی برای زمین دارند که در هفته آینده می‌تواند نمایان شود. زیرا این حفره‌های عظیم منبع بادهای سریع خورشیدی هستند. در موارد شدید، شراره‌های خورشیدی می‌توانند شبکه های برق را تحت تاثیر قرار دهند یا به ماهواره‌ها آسیب برسانند.