کشتی امداد "ژئو بارنتس" که متعلق به "پزشکان بدون مرز" است، روز چهارشنبه ۱۶۸ پناهجو را در دریای مدیترانه  نجات داد. مسئولان این سازمان امداد روز چهارشنبه در توییتر اعلام کرد که پناهجویان در آب‌های بین المللی در نزدیکی لیبی نجات یافتند و ده‌ها خردسال در میان این افراد هستند. خدمه "ژئو بارنتس" پیش از این روز سه شنبه ۶۹ پناهجو را در آب‌های بین المللی نزدیک لیبی نجات داده بودند.
ژانویه 26, 2023

کشتی امداد “ژئو بارنتس” ۱۶۸ پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داد

کشتی امداد “ژئو بارنتس” که متعلق به “پزشکان بدون مرز” است، روز چهارشنبه ۱۶۸ پناهجو را در دریای مدیترانه  نجات داد. مسئولان این سازمان امداد روز چهارشنبه در توییتر اعلام کرد که پناهجویان در آب‌های بین المللی در نزدیکی لیبی نجات یافتند و ده‌ها خردسال در میان این افراد هستند. خدمه “ژئو بارنتس” پیش از این روز سه شنبه ۶۹ پناهجو را در آب‌های بین المللی نزدیک لیبی نجات داده بودند.