آتاناس ل (۳۶) از عصبانیت یک آپارتمان را به آتش کشید. آتاناس پتروف ال. (۳۶ ساله) بلغاری به اتهام چهار قتل در دادگاه منطقه‌ای ارفورت محاکمه می‌شود. او اعتراف کرده که یک اپارتمان را در آپولدا (تورینگن) به آتش کشیده، زیرا به او وعده ۲۵۰ یورو داده بودند که دریافت نکرد. کاری که او سپس انجام می دهد غیر قابل باور است: او دو قوطی بنزین می دزدد و یک ساختمان آپارتمانی در آپولدا را به آتش می کشد. در آن آتش سوزی چهار هموطن این مرد کشته شدند. او در اعترافات اش گفته است که: «دو قوطی بنزین را روی یک کالسکه در طبقه اول گذاشتم. سپس یک کوله پشتی را که زیر آن گذاشته بودم آتش زدم. بعد از یک دقیقه رفتم و انفجاری رخ داد، سپس سوار دوچرخه شدم و آتش را از بالای تپه تماشا کردم. من خانه را در حال سوختن دیدم، با تلفنم از همه چیز فیلم گرفتم و بعد از آن گریه کردم.» وی افزود: "اگر آن زمان می دانستم که مردم در حال مرگ هستند، این کار را نمی‌کردم. من نمی خواستم کسی را بکشم."︎
مارس 9, 2023

کشتن چهار نفر به دلیل بدهی ۲۵۰ یورویی!

آتاناس ل (۳۶) از عصبانیت یک آپارتمان را به آتش کشید. آتاناس پتروف ال. (۳۶ ساله) بلغاری به اتهام چهار قتل در دادگاه منطقه‌ای ارفورت محاکمه می‌شود. او اعتراف کرده که یک اپارتمان را در آپولدا (تورینگن) به آتش کشیده، زیرا به او وعده ۲۵۰ یورو داده بودند که دریافت نکرد. کاری که او سپس انجام می دهد غیر قابل باور است: او دو قوطی بنزین می دزدد و یک ساختمان آپارتمانی در آپولدا را به آتش می کشد. در آن آتش سوزی چهار هموطن این مرد کشته شدند. او در اعترافات اش گفته است که: «دو قوطی بنزین را روی یک کالسکه در طبقه اول گذاشتم. سپس یک کوله پشتی را که زیر آن گذاشته بودم آتش زدم. بعد از یک دقیقه رفتم و انفجاری رخ داد، سپس سوار دوچرخه شدم و آتش را از بالای تپه تماشا کردم. من خانه را در حال سوختن دیدم، با تلفنم از همه چیز فیلم گرفتم و بعد از آن گریه کردم.» وی افزود: “اگر آن زمان می دانستم که مردم در حال مرگ هستند، این کار را نمی‌کردم. من نمی خواستم کسی را بکشم.”︎