کشاورزان خشمگین از خروج هابِک، وزیر اقتصاد فدرال از کشتی در شلسویگ-هولشتاین جلوگیری کردند. این محاصره هابِک را مجبور کرد به هالیگ هوگ بازگردد. اعتراض کشاورزان همچنان انتقادات تند بین حزبی را برانگیخت. پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده ساختن جمعیت استفاده کرد و دولت فدرال این اقدام را "شرم آور" توصیف کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد تاکید کرد که هابک آماده سخنرانی بود، اما وضعیت امنیتی مانع آن شد. پس از حرکت کشتی، اوضاع آرام شد؛ گفته می‌شود، هیچ گزارشی در مورد آمدن هابِک به شلسویگ-هولشتاین از قبل وجود نداشت. دلیل اعتراض این کشاورزان کاهش برنامه‌ریزی شده یارانه‌ها در بخش کشاورزی است. پیش از این، دولت فدرال با امتیازاتی به این اعتراض‌ها پاسخ داده بود که انجمن کشاورزان آن را ناکافی می‌داند.

ژانویه 5, 2024

کشاورزان از خروج وزیر اقتصاد از کشتی جلوگیری کردند

کشاورزان خشمگین از خروج هابِک، وزیر اقتصاد فدرال از کشتی در شلسویگ-هولشتاین جلوگیری کردند. این محاصره هابِک را مجبور کرد به هالیگ هوگ بازگردد. اعتراض کشاورزان همچنان انتقادات تند بین حزبی را برانگیخت. پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده ساختن جمعیت استفاده کرد و دولت فدرال این اقدام را “شرم آور” توصیف کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد تاکید کرد که هابک آماده سخنرانی بود، اما وضعیت امنیتی مانع آن شد. پس از حرکت کشتی، اوضاع آرام شد؛ گفته می‌شود، هیچ گزارشی در مورد آمدن هابِک به شلسویگ-هولشتاین از قبل وجود نداشت. دلیل اعتراض این کشاورزان کاهش برنامه‌ریزی شده یارانه‌ها در بخش کشاورزی است. پیش از این، دولت فدرال با امتیازاتی به این اعتراض‌ها پاسخ داده بود که انجمن کشاورزان آن را ناکافی می‌داند.