در شب سال نو قیمت برق به شکل چشمگیری پائین آمد و این به نفع آلمان و حتی بقیه کشورها بود. این پیشنهاد برتر زیاد بطول نیانجامید و درست ساعت ۶ بعد از ظهر روز اول سال قیمت هر کیلو وات ساعت به ۵۵ یورو رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس به نقل از سایت اینترنتی Check 24 قیمت برق در دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۷ درصد بیشتر از سال قبل بود.
اما قیمت منفی برق به چه معنی است؟ این یعنی برق زیادتری نسبت به ضرورت مصرف کننده ها تولید شده است.
به گفته خبرگزاری Bild.de ، آلمان یک چهارم برق تولید شده را به بقیه کشورها توضیح کرده است. به این ترتیب بلژیک،دانمارک و اتریش در شب سال نو برق کادو گرفتند.
بنا به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد به Bild. de " ما توقع داریم قیمت برق امسال روند نزولی داشته باشد و تا آخر سال به قیمت ثابت برسد البته نه در سطح قیمت سال ۲۰۲۱ " .
ژانویه 26, 2023

کاهش قیمت برق، آلمان برق کادو میدهد

در شب سال نو قیمت برق به شکل چشمگیری پائین آمد و این به نفع آلمان و حتی بقیه کشورها بود. این پیشنهاد برتر زیاد بطول نیانجامید و درست ساعت ۶ بعد از ظهر روز اول سال قیمت هر کیلو وات ساعت به ۵۵ یورو رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس به نقل از سایت اینترنتی Check 24 قیمت برق در دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۷ درصد بیشتر از سال قبل بود.
اما قیمت منفی برق به چه معنی است؟ این یعنی برق زیادتری نسبت به ضرورت مصرف کننده ها تولید شده است.
به گفته خبرگزاری Bild.de ، آلمان یک چهارم برق تولید شده را به بقیه کشورها توضیح کرده است. به این ترتیب بلژیک،دانمارک و اتریش در شب سال نو برق کادو گرفتند.
بنا به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد به Bild. de ” ما توقع داریم قیمت برق امسال روند نزولی داشته باشد و تا آخر سال به قیمت ثابت برسد البته نه در سطح قیمت سال ۲۰۲۱ ” .