سوپرمارکت‌های آلمان، در حال در جنگ بر سر قیمت هستند. با شروع جنگ اوکراین، قیمت مواد غذایی مانند قهوه، شیر و کره به خصوص افزایش یافت. با این حال، پس از کاهش قیمت در بازار جهانی از پاییز سال گذشته، اکنون این کاهش قیمت در سوپرمارکت‌ها قابل مشاهده است. Aldi، Kaufland و Norma ابتدا قیمت‌های خود را پایین آوردند و مدت کوتاهی پس از آن رقابت آغاز شد. همانطور که Aldi  اعلام کرد، "قیمت قهوه اکنون در بیش از ۴۰۰۰ شعبه در آلمان تا ۲۰ درصد کاهش قیمت دارند." بنابراین مشتریان برای یک بسته ۵۰۰ گرمی حدود یک یورو صرفه جویی می‌کنند. Kaufland، قیمت نیم کیلو قهوه را از ۷.۹۹ به ۶.۹۹ یورو کاهش داد. همچنین Rewe، Edeka، Lidl، Penny و Netto اعلام کردند که از این روند پیروی خواهند کرد. علاوه بر آن سوپرمارکت‌ها شروع به کاهش قیمت محصولات لبنی کردند. به عنوان مثال آلدی، هفته گذشته قیمت خرید کره  را از ۱.۹۹ به ۱.۵۹ یورو کاهش داد.

فوریه 13, 2023

کاهش قیمت برخی از موادغذایی در سوپرمارکت‌ها

سوپرمارکت‌های آلمان، در حال در جنگ بر سر قیمت هستند. با شروع جنگ اوکراین، قیمت مواد غذایی مانند قهوه، شیر و کره به خصوص افزایش یافت. با این حال، پس از کاهش قیمت در بازار جهانی از پاییز سال گذشته، اکنون این کاهش قیمت در سوپرمارکت‌ها قابل مشاهده است. Aldi، Kaufland و Norma ابتدا قیمت‌های خود را پایین آوردند و مدت کوتاهی پس از آن رقابت آغاز شد. همانطور که Aldi  اعلام کرد، “قیمت قهوه اکنون در بیش از ۴۰۰۰ شعبه در آلمان تا ۲۰ درصد کاهش قیمت دارند.” بنابراین مشتریان برای یک بسته ۵۰۰ گرمی حدود یک یورو صرفه جویی می‌کنند. Kaufland، قیمت نیم کیلو قهوه را از ۷.۹۹ به ۶.۹۹ یورو کاهش داد. همچنین Rewe، Edeka، Lidl، Penny و Netto اعلام کردند که از این روند پیروی خواهند کرد. علاوه بر آن سوپرمارکت‌ها شروع به کاهش قیمت محصولات لبنی کردند. به عنوان مثال آلدی، هفته گذشته قیمت خرید کره  را از ۱.۹۹ به ۱.۵۹ یورو کاهش داد.