آوریل 4, 2023

کاهش قابل‌توجه مصرف گوشت در آلمان

مردم آلمان در سال ۲۰۲۲ بسیار کمتر از سال‌های پیش از آن گوشت مصرف کرده‌اند. مرکز اطلاعات کشاورزی فدرال (BZL) می‌گوید که سال گذشته به‌ازای هر نفر ۵۲ کیلوگرم گوشت مصرف شده که ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم کمتر از سال ۲۰۲۱ است. این پایین‌ترین سطح از زمان ثبت میزان مصرف گوشت در سال ۱۹۸۹ است. به گفته روزنامه اشپیگل، مردم به‌طور متوسط ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم گوشت خوک، ۹۰۰ گرم گوشت گاو و ۴۰۰ گرم گوشت مرغ کمتر مصرف کرده‌اند. کارشناسان دلیل این مسئله را گرایش به گیاهخواری و افزایش قیمت‌ها می‌دانند. حدود ۱۰ درصد از جمعیت آلمان در سال ۲۰۲۱ گیاهخوار و ۲ درصد وگان بوده‌اند.