باوجودی‌که قایق‌های پناهندگان همچنان در دریای مدیترانه سرگردان هستند، اما وزارت حمل‌ونقل فدرال قصد دارد برنامه‌های امداد و نجات دریایی را محدودتر کند. این در حالی‌ست که به‌تازگی ۶۳ نفر ازجمله ۱۳ کودک جان خود را در مدیترانه از دست داده‌اند. تاگزشاو به نقل از مجله ARD مانیتور می‌گوید که فولکر میسینگ (FDP)، وزیر حمل‌ونقل فدرال، می‌خواهد برنامه‌های امداد و نجات دریایی را کاهش دهد و این مسئله هزینه‌ هنگفتی را به‌دنبال دارد. به‌ویژه کشتی‌های کوچکی که می‌توانند به‌سرعت برای عملیات نجات در محل حاضر شوند، تحت‌تاثیر  قرار می‌گیرند. سازمان‌های امداد دریایی از این تصمیم خشمگین هستند و می‌گویند: «این بدان معنی است که کشتی‌های ما از گردش خارج می‌شوند و پناهندگان شانس کمتری برای نجات خواهند داشت.»

مارس 1, 2023

کاهش برنامه‌های امداد و نجات دریایی دولت آلمان

باوجودی‌که قایق‌های پناهندگان همچنان در دریای مدیترانه سرگردان هستند، اما وزارت حمل‌ونقل فدرال قصد دارد برنامه‌های امداد و نجات دریایی را محدودتر کند. این در حالی‌ست که به‌تازگی ۶۳ نفر ازجمله ۱۳ کودک جان خود را در مدیترانه از دست داده‌اند. تاگزشاو به نقل از مجله ARD مانیتور می‌گوید که فولکر میسینگ (FDP)، وزیر حمل‌ونقل فدرال، می‌خواهد برنامه‌های امداد و نجات دریایی را کاهش دهد و این مسئله هزینه‌ هنگفتی را به‌دنبال دارد. به‌ویژه کشتی‌های کوچکی که می‌توانند به‌سرعت برای عملیات نجات در محل حاضر شوند، تحت‌تاثیر  قرار می‌گیرند. سازمان‌های امداد دریایی از این تصمیم خشمگین هستند و می‌گویند: «این بدان معنی است که کشتی‌های ما از گردش خارج می‌شوند و پناهندگان شانس کمتری برای نجات خواهند داشت.»