آوریل 26, 2023

کاسل در جایگاه نخست ارائه خدمات اداری به شهروندان

در مطالعه اخیر رتبه‌بندی گوکل از ۴۰ شهر پر جمعیت آلمان،توسط انجمن حمایت از مصرف کنندگان برلین/ برندنبورگ (VSBB) شهر شمالی ایالت هسن با داشتن تنها یک نهاد جوابگو(Bürgerbüro) به نیازمندی‌های اداری شهروندان، با ۴.۱ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه نخست قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،این رتبه بندی بر اساس جوابگویی و خدمات اداری نهادهای مربوط در موضوعاتی چون: ثبت و راجستر محل زندگی یا صدور گذرنامه و کارت هویت ارزیابی شده بود. فرانکفورت با ۳.۸۹ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه دهم و ویسبادن با ۳.۳۲ ستاره در جایگاه بیست وهشتم قرار گرفتند. جایگاه آخر امسال هم به شهر مونشن گلادباخ در ایالت نوردراین ویستفالن با ۲.۳۹ ستاره رسید.