پروژه BEGIN در فرانکفورت، اینک زمینه فراگیری مفاهیم: ( ساخت رزومه Lebesnlauf، نوشتن نامه انگیزشی برای هدف شغلی و مهارت‌های کاریابی) را به صورت رایگان به پناهنگان ارائه می‌کند. این دوره آموزشی روز سه شنبه آینده از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر، در فرانکفورت برگزار خواهد شد. برای ثبت نام در این برنامه، با شماره : ۲۹۸۲۳۱۲۷-۰۶۹ تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه انستاگرام این نهاد : Begin.Work.ffm مراجعه کنید.

ژانویه 19, 2024

چگونگی نوشتن رزومه کاری و مهارت‌های شغل یابی

پروژه BEGIN در فرانکفورت، اینک زمینه فراگیری مفاهیم: ( ساخت رزومه Lebesnlauf، نوشتن نامه انگیزشی برای هدف شغلی و مهارت‌های کاریابی) را به صورت رایگان به پناهنگان ارائه می‌کند. این دوره آموزشی روز سه شنبه آینده از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر، در فرانکفورت برگزار خواهد شد. برای ثبت نام در این برنامه، با شماره : ۲۹۸۲۳۱۲۷-۰۶۹ تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه انستاگرام این نهاد : Begin.Work.ffm مراجعه کنید.