آوریل 13, 2023

چگونگی آب و هوا در پایان هفته در ایالت هسن

امروز پنجشنبه هوا نیمه ابری و گاهی هم بارانی خواهد بود. در بعد از ظهر بارش ها افزایش می یابد. ضمناً، چند رعد و برق را نمی توان رد کرد. دما پیش بینی شده بین ۱۱ تا ۱۴ درجه است. فرانکفورت الگیماین به نقل از سازمان هوا شناسی آلمان، روز جمعه را ابری و آفتابی پیش بینی کرده است. حداکثر دما هوا فردا به ۱۳ تا ۱۶ درجه افزایش می یابد. اما شنبه و یک شنبه بارانی و کمی سردتر گزارش شده است.