گفته می‌شود که دانش آموزان پلیس مطالب نژادپرستانه و خشونت آمیز را در چت‌های کلاسی به اشتراک گذاشته‌اند. سیاستمداران در این باره نظرات متفاوتی دارند. سبزها خواهان تشکیل کمیته تحقیق هستند، در حالی که CDU اطمینان می‌دهد: "گوسفند سیاه" همه جا وجود دارد. حزب AfD هم شدیداً مخالف پیگیری این تخلف است. به گفته مگزین، قرار است ۱۸ افسر پلیس قرار است اخراج شوند، زیرا در یک گفتگوی کلاسی با محتوایی که خشونت آمیز شرکت داشته‌اند. این چت از سپتامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۱ به طول انجامید. از بین بیش از ۵۰۰۰ پیام فردی، حداقل ۵۰ پیام ضد یهودی، نژادپرستانه یا طرفداری از خشونت بود.

فوریه 24, 2023

چت نژادپرستانه در کلاس پلیس

گفته می‌شود که دانش آموزان پلیس مطالب نژادپرستانه و خشونت آمیز را در چت‌های کلاسی به اشتراک گذاشته‌اند. سیاستمداران در این باره نظرات متفاوتی دارند. سبزها خواهان تشکیل کمیته تحقیق هستند، در حالی که CDU اطمینان می‌دهد: “گوسفند سیاه” همه جا وجود دارد. حزب AfD هم شدیداً مخالف پیگیری این تخلف است. به گفته مگزین، قرار است ۱۸ افسر پلیس قرار است اخراج شوند، زیرا در یک گفتگوی کلاسی با محتوایی که خشونت آمیز شرکت داشته‌اند. این چت از سپتامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۱ به طول انجامید. از بین بیش از ۵۰۰۰ پیام فردی، حداقل ۵۰ پیام ضد یهودی، نژادپرستانه یا طرفداری از خشونت بود.