با بارش برف در هسن، یخ‌بندان شدن سرک‌ها و جاده‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادامه دارد. به گزارش هسن‌شاو، این بارش برف در برخی مناطق هسن با سرمای شدید همراه بوده است. از کاسل و فولدا گرفته تا ویسبادن و فرانکفورت، هواپیماها پوشیده از لایه‌های سفید برف شده‌‌است. در مناطق راین-مین نیز بارش برف تا ده سانتی‌متر ایجاد شده و با دمای منفی، برف ادامه دارد. سرویس هواشناسی آلمان نیز هشدارهای لغزندگی و تصادف برای رانندگان، دوچرخه‌سواران و عابران پیاده اعلام کرده است.
ژانویه 15, 2024

پیش‌گویی آب و هوا

با بارش برف در هسن، یخ‌بندان شدن سرک‌ها و جاده‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادامه دارد. به گزارش هسن‌شاو، این بارش برف در برخی مناطق هسن با سرمای شدید همراه بوده است. از کاسل و فولدا گرفته تا ویسبادن و فرانکفورت، هواپیماها پوشیده از لایه‌های سفید برف شده‌‌است. در مناطق راین-مین نیز بارش برف تا ده سانتی‌متر ایجاد شده و با دمای منفی، برف ادامه دارد. سرویس هواشناسی آلمان نیز هشدارهای لغزندگی و تصادف برای رانندگان، دوچرخه‌سواران و عابران پیاده اعلام کرده است.