امروز سه‌شنبه، نیمه ابر و نیمه آفتابی پیش‌بینی شده است. فرانکفورت الگیماین به نقل از سرویس هواشناسی آلمان (DWD) دمای هوا را بین ۱۲ تا ۱۵ درجه و در ارتفاعات ۷ درجه گزارش داده است. بر اساس گزارش‌ها، وزش باد ملایم پیش بینی می شود.

فردا چهارشنبه، در بعضی نقاط ابری و در بعضی جاها بارانی خواهد بود. اما، در طول روز هوا آفتابی و دوستانه تر می شود. کارشناسان هواشناسی رعد و برق کوتاه را نیز برای فردا پیش بینی نموده اند. حداکثر دما بین ۱۱ تا ۱۴ درجه خواهد بود.

در روز پنجشنبه، خورشید فقط مختصر ظاهر می شود، عمدتاً ابری است و گاهی هم باران می بارد. حداکثر دمای هوا به ۱۱ تا ۱۳ درجه پیش‌بینی شده است.

آوریل 11, 2023

پیشگویی آب و هوا ایالت هسن در چند روز آینده

امروز سه‌شنبه، نیمه ابر و نیمه آفتابی پیش‌بینی شده است. فرانکفورت الگیماین به نقل از سرویس هواشناسی آلمان (DWD) دمای هوا را بین ۱۲ تا ۱۵ درجه و در ارتفاعات ۷ درجه گزارش داده است. بر اساس گزارش‌ها، وزش باد ملایم پیش بینی می شود.

فردا چهارشنبه، در بعضی نقاط ابری و در بعضی جاها بارانی خواهد بود. اما، در طول روز هوا آفتابی و دوستانه تر می شود. کارشناسان هواشناسی رعد و برق کوتاه را نیز برای فردا پیش بینی نموده اند. حداکثر دما بین ۱۱ تا ۱۴ درجه خواهد بود.

در روز پنجشنبه، خورشید فقط مختصر ظاهر می شود، عمدتاً ابری است و گاهی هم باران می بارد. حداکثر دمای هوا به ۱۱ تا ۱۳ درجه پیش‌بینی شده است.