آوریل 4, 2023

پیش‌بینی افزایش جمعیت هسن در سال ۲۰۵۰

بر اساس نتایج پیش‌بینی شده اداره آمار ویسبادن، در سال ۲۰۵۰ حدود ۶.۴۵ میلیون نفر در هسن زندگی خواهند کرد که این افزایش ۲.۵ درصدی جمعیت را نشان می‌دهد. فرانکفورتر الگیماین در ادامه نوشته، منطقه Wetteraukreis با پیش بینی رشد ۱۸.۵ درصدی پیشتاز است. به همین قسم، در ناحیه ماینتانوس( ۱۱.۸) درصد، آفن باخ (۱۰.۸)، در فرانکفورت (۸.۷) و در ناحیه هوختانوس (۸.۳) در صد، رشد جمعیت پیش‌بینی گردیده است. ضمناً اگر در سال ۲۰۵۰ از هر چهار نفر یک تن بزرگ‌تر از ۶۵ سال باشد، پس میانگین سنی ۴۶.۳ در آن سال خواهد بود و افزایش ۲.۲ در صد را نشان می‌دهد. قابل یادآوریست که در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱، نفوس ایالت هسن به شش اعشاریه ۳ میلیون نفر می‌رسید.