یک جسد در تونلی قطارهای ایستگاه مرکزی فرانکفورت بعد از ظهر سه شنبه، هنگام عبور از تونل توسط راننده یک S-Bahn پیدا شد. طبق گزارش پایگاه خبری او پی انلاین پلیس گفته است، که این جسد از مردی ۳۶ ساله بی خانمان است. دلایل ماندن وی در تونل S-Bahn و شرایطی که منجر به مرگ وی شده است تا هنوز مشخص نگردیده است. گزراش ها حاکی از آنست که تحقیقات پلیس جریان دارد ولی هیچ نشانه مشخصی ازموجودیت شخص ثالث وجود ندارد.

فوریه 16, 2023

پیدا شدن یک جسد در ایستگاه مرکزی فرانکفورت

یک جسد در تونلی قطارهای ایستگاه مرکزی فرانکفورت بعد از ظهر سه شنبه، هنگام عبور از تونل توسط راننده یک S-Bahn پیدا شد. طبق گزارش پایگاه خبری او پی انلاین پلیس گفته است، که این جسد از مردی ۳۶ ساله بی خانمان است. دلایل ماندن وی در تونل S-Bahn و شرایطی که منجر به مرگ وی شده است تا هنوز مشخص نگردیده است. گزراش ها حاکی از آنست که تحقیقات پلیس جریان دارد ولی هیچ نشانه مشخصی ازموجودیت شخص ثالث وجود ندارد.