مسیری بطول ۱۰ کیلومتر با منظره‌ای وسیع ( پانوراما) در رومرز «فولدا» برای پیاده روی و لذت بردن از طبیعت برای علاقه‌مندان مهیا شده است. این پروژه به ابتکار انجمن «خانه و تاریخ» قرار است از اولین آخر هفته ماه می به بهره برداری برسد. بر اساس بیانه رسمی قرار است این مسیر مردم را با هم نزدیک کند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، نقطه عطف این پروژه نه تنها برای استقامت بدن و آرامش روحی است، بلکه بازدیدکنندگان می‌توانند از تاریخ و موضوعات مربوط به این منطقه در ۱۵ نقطه مشخص هم با خبر شوند.

مارس 1, 2023

پیاده روی با چشم اندازی قشنگ در شرق هسن

مسیری بطول ۱۰ کیلومتر با منظره‌ای وسیع ( پانوراما) در رومرز «فولدا» برای پیاده روی و لذت بردن از طبیعت برای علاقه‌مندان مهیا شده است. این پروژه به ابتکار انجمن «خانه و تاریخ» قرار است از اولین آخر هفته ماه می به بهره برداری برسد. بر اساس بیانه رسمی قرار است این مسیر مردم را با هم نزدیک کند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، نقطه عطف این پروژه نه تنها برای استقامت بدن و آرامش روحی است، بلکه بازدیدکنندگان می‌توانند از تاریخ و موضوعات مربوط به این منطقه در ۱۵ نقطه مشخص هم با خبر شوند.