از فردا، دوم فوریه، مسافران قطارهای مسافت طولانی در سراسر آلمان می‌توانند بدون ماسک سفر کنند. در همین حال، برلین، براندنبورگ، هامبورگ و هسن الزام استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی محلی را لغو کرده‌اند. استفاده از آن فقط در کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و سایر مراکز بهداشتی اجباری است. به این ترتیب، از فردا، پنجشنبه رسماً قانون ماسک در برلین و براندنبورگ برداشته خواهد شد.

فوریه 1, 2023

پس از ۱۰۱۱ روز، اجبار ماسک قطارهای سراسری به پایان می‌رسد

از فردا، دوم فوریه، مسافران قطارهای مسافت طولانی در سراسر آلمان می‌توانند بدون ماسک سفر کنند. در همین حال، برلین، براندنبورگ، هامبورگ و هسن الزام استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی محلی را لغو کرده‌اند. استفاده از آن فقط در کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و سایر مراکز بهداشتی اجباری است. به این ترتیب، از فردا، پنجشنبه رسماً قانون ماسک در برلین و براندنبورگ برداشته خواهد شد.