دادگاه فدرال دادگستری (BGH) در کارلسروهه، به پرونده مربی فوتبال جوانانی می‌پردازد که به ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان و جوانان محکوم شده بود. در مارس ۲۰۲۳، دادگاه منطقه‌ای فرانکفورت او را به دلیل تجاوز جنسی به دوازده سال و نه ماه زندان محکوم کرد. به گزارش هسن‌شاو، این مربی ۳۵ ساله، در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، ده قربانی مرد را مورد سوء استفاده قرار داده است. گفته می‌شود که این مرد، از نقش خود به عنوان مربی برای برقراری ارتباط با کودکان استفاده می‌کرد. مرد متهم در برخی موارد با استفاده از رسانه‌های اجتماعی فشار را به جوانان وارد کرده و سپس با استفاده از شیوه‌های خاص اعتماد آن‌ها را جلب می‌کرد. همچنین، گاهی اوقات به طور مخفیانه قرص های خواب آور را با نوشیدنی یا شکلات کودکان مخلوط  و سپس از آنها سوء استفاده می‌نمود.

ژانویه 17, 2024

پرونده سوءاستفاده جنسی از کودکان در دادگاه فدرال

دادگاه فدرال دادگستری (BGH) در کارلسروهه، به پرونده مربی فوتبال جوانانی می‌پردازد که به ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان و جوانان محکوم شده بود. در مارس ۲۰۲۳، دادگاه منطقه‌ای فرانکفورت او را به دلیل تجاوز جنسی به دوازده سال و نه ماه زندان محکوم کرد. به گزارش هسن‌شاو، این مربی ۳۵ ساله، در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، ده قربانی مرد را مورد سوء استفاده قرار داده است. گفته می‌شود که این مرد، از نقش خود به عنوان مربی برای برقراری ارتباط با کودکان استفاده می‌کرد. مرد متهم در برخی موارد با استفاده از رسانه‌های اجتماعی فشار را به جوانان وارد کرده و سپس با استفاده از شیوه‌های خاص اعتماد آن‌ها را جلب می‌کرد. همچنین، گاهی اوقات به طور مخفیانه قرص های خواب آور را با نوشیدنی یا شکلات کودکان مخلوط  و سپس از آنها سوء استفاده می‌نمود.