در روز دوشنبه عید پاک، حدود ۱۰۰۰ نفر در شهر فرانکفورت در یک راهپیمایی به میدان آمدند. این راهپیمایی با شعارهایی همچون "سلاح را زمین بگذارید!" و "مذاکره به‌جای تیراندازی" به‌ویژه به مسائل بین‌المللی، از جمله جنگ‌های اوکراین و غزه، اشاره می‌کرد. به گزارش هسن‌شاو، این رویداد به‌دنبال تمرکز امسال ائتلاف فرامنطقه‌ای سازمان دهندگان طرح‌های صلح بر اعتراض به "افزایش تسلیحات، تحویل تسلیحات و جنگ" بود. ویلی ون اوین، سخنگوی بخش رسانه‌ای اوسترمارش و نماینده سابق حزب چپ در پارلمان ایالتی، در رویداد گفت: " برای کسانی که از نظر سیاسی مسئول اند، جنگ بار دیگر به ابزاری برای مقابله با مشکلات جهانی تبدیل شده." او همچنین از دولت فدرال خواست تا صادرات تسلیحات به خاورمیانه و اوکراین را متوقف کند.

آوریل 2, 2024

پایان راهپیمایی عید پاک با تجمع در فرانکفورت

در روز دوشنبه عید پاک، حدود ۱۰۰۰ نفر در شهر فرانکفورت در یک راهپیمایی به میدان آمدند. این راهپیمایی با شعارهایی همچون “سلاح را زمین بگذارید!” و “مذاکره به‌جای تیراندازی” به‌ویژه به مسائل بین‌المللی، از جمله جنگ‌های اوکراین و غزه، اشاره می‌کرد. به گزارش هسن‌شاو، این رویداد به‌دنبال تمرکز امسال ائتلاف فرامنطقه‌ای سازمان دهندگان طرح‌های صلح بر اعتراض به “افزایش تسلیحات، تحویل تسلیحات و جنگ” بود. ویلی ون اوین، سخنگوی بخش رسانه‌ای اوسترمارش و نماینده سابق حزب چپ در پارلمان ایالتی، در رویداد گفت: ” برای کسانی که از نظر سیاسی مسئول اند، جنگ بار دیگر به ابزاری برای مقابله با مشکلات جهانی تبدیل شده.” او همچنین از دولت فدرال خواست تا صادرات تسلیحات به خاورمیانه و اوکراین را متوقف کند.