کمبود کارگران ماهر معضلی بزرگ در آلمان است. کارگران ماهر به جای بازنشستگی پیش از موعد باید در آینده بیشتر کار کنند. علاوه بر این، بازار کار آلمان در حال حاضر از حدود ۸۵۰۰۰ اوکراینی که از آغاز جنگ شغل پیدا کرده‌اند، سود می‌برد. وزیر کار فدرال هوبرتوس هایل (SPD) از شرکت‌های آلمانی در مبارزه با کمبود کارگران ماهر خواسته است تا بیشتر به کارمندان مسن‌تر تکیه کنند. او به «اشپیگل» گفت: «در زمان کمبود روزافزون کارگر و کارگران ماهر، اقتصاد ما بدون کارمندان مجرب نمی‌تواند کار کند. دورانی که افراد بالای ۶۰ سال در بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازنشست می‌شدند، به پایان رسیده است.» سقف سنی قانونی برای بیمه بازنشستگی در حال حاضر ۶۶ سال است. با این حال، به طور متوسط، کارکنان بسیار زودتر بازنشسته می‌شوند، یعنی ۶۴.۱ سال.

فوریه 20, 2023

وزیر کار، از شرکت‌ها خواست از کارگران مسن‌تر استفاده کنند

کمبود کارگران ماهر معضلی بزرگ در آلمان است. کارگران ماهر به جای بازنشستگی پیش از موعد باید در آینده بیشتر کار کنند. علاوه بر این، بازار کار آلمان در حال حاضر از حدود ۸۵۰۰۰ اوکراینی که از آغاز جنگ شغل پیدا کرده‌اند، سود می‌برد. وزیر کار فدرال هوبرتوس هایل (SPD) از شرکت‌های آلمانی در مبارزه با کمبود کارگران ماهر خواسته است تا بیشتر به کارمندان مسن‌تر تکیه کنند. او به «اشپیگل» گفت: «در زمان کمبود روزافزون کارگر و کارگران ماهر، اقتصاد ما بدون کارمندان مجرب نمی‌تواند کار کند. دورانی که افراد بالای ۶۰ سال در بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازنشست می‌شدند، به پایان رسیده است.» سقف سنی قانونی برای بیمه بازنشستگی در حال حاضر ۶۶ سال است. با این حال، به طور متوسط، کارکنان بسیار زودتر بازنشسته می‌شوند، یعنی ۶۴.۱ سال.