با توجه به کمبود مسکن در شهرهای آلمان، کلارا گیویتز (SPD) وزیر ساخت و ساز فدرال می‌خواهد مردم بیشتری را متقاعد کند که به روستاها نقل مکان کنند. تخمین زده می‌شود که ۱.۷ میلیون آپارتمان خالی در آلمان وجود دارد. خانم وزیر روز چهارشنبه به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه گفت که بیشتر این خانه‌ها در مناطق روستایی واقع شده‌اند. مناطق روستایی "زندگی با کیفیت بالا، دور از سر و صدای شهرهای بزرگ" را به‌ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند ارائه می‌دهد. اما متقاعد کردن افراد بیشتر برای ادامه زندگی در مناطق روستایی، نیاز به دیجیتالی شدن بیشتر و گسترش دورکاری (Homeoffice) دارد. در مجموع، دولت می‌خواهد زندگی در کشور را جذاب‌تر کند. به گفته گیویتز، تنها در سال جاری، ۷۹۰ میلیون یورو برای تامین مالی پروژه‌هایی برای حفظ شهرها و مراکز شهری و زیست‌پذیرتر کردن شهرها ارائه می‌شود و حمل و نقل محلی نیز با بلیت سراسری آلمان بهبود خواهد یافت.

مارس 23, 2023

وزیر ساخت و ساز فدرال خواهان نقل مکان بیشتر به حومه‌های شهر است

با توجه به کمبود مسکن در شهرهای آلمان، کلارا گیویتز (SPD) وزیر ساخت و ساز فدرال می‌خواهد مردم بیشتری را متقاعد کند که به روستاها نقل مکان کنند. تخمین زده می‌شود که ۱.۷ میلیون آپارتمان خالی در آلمان وجود دارد. خانم وزیر روز چهارشنبه به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه گفت که بیشتر این خانه‌ها در مناطق روستایی واقع شده‌اند. مناطق روستایی “زندگی با کیفیت بالا، دور از سر و صدای شهرهای بزرگ” را به‌ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند ارائه می‌دهد. اما متقاعد کردن افراد بیشتر برای ادامه زندگی در مناطق روستایی، نیاز به دیجیتالی شدن بیشتر و گسترش دورکاری (Homeoffice) دارد. در مجموع، دولت می‌خواهد زندگی در کشور را جذاب‌تر کند. به گفته گیویتز، تنها در سال جاری، ۷۹۰ میلیون یورو برای تامین مالی پروژه‌هایی برای حفظ شهرها و مراکز شهری و زیست‌پذیرتر کردن شهرها ارائه می‌شود و حمل و نقل محلی نیز با بلیت سراسری آلمان بهبود خواهد یافت.