فرانتس بکن‌باوئر، ستاره فوتبال آلمان و جهان، روز گذشته چشم از جهان فرو بست. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال با شنیدن خبر درگذشت او ابراز تاسف و همدردی کردند. به گفته روزنامه دویچلندفونک، صدراعظم شولتس، رییس جمهور اشتاین‌مایر و بسیاری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی آلمان اهمیت بکن‌باوئر را در ورزش آلمان تصدیق کرده و از او به‌عنوان شخصیتی استثنایی یاد کردند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، از او به‌عنوان «شخصیت افسانه‌ای ورزش آلمان» یاد کرد. باشگاه‌هایی مانند رئال مادرید و بارسلونا از مرگ این اسطوره فوتبال ابراز تاسف کردند. باشگاه‌های لیورپول و گالاتاسرای او را نماد واقعی فوتبال توصیف کردند. این ورزشکار در آلمان به نام مستعار «قیصر» معروف بود و به عنوان رییس کمیته سازماندهی در قهرمانی جام جهانی تیم آلمان در سال ۲۰۰۶ نقش مرکزی داشت.

ژانویه 9, 2024

واکنش‌ها به درگذشت ستاره فوتبال فرانتس بکن‌باوئر

فرانتس بکن‌باوئر، ستاره فوتبال آلمان و جهان، روز گذشته چشم از جهان فرو بست. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال با شنیدن خبر درگذشت او ابراز تاسف و همدردی کردند. به گفته روزنامه دویچلندفونک، صدراعظم شولتس، رییس جمهور اشتاین‌مایر و بسیاری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی آلمان اهمیت بکن‌باوئر را در ورزش آلمان تصدیق کرده و از او به‌عنوان شخصیتی استثنایی یاد کردند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، از او به‌عنوان «شخصیت افسانه‌ای ورزش آلمان» یاد کرد. باشگاه‌هایی مانند رئال مادرید و بارسلونا از مرگ این اسطوره فوتبال ابراز تاسف کردند. باشگاه‌های لیورپول و گالاتاسرای او را نماد واقعی فوتبال توصیف کردند. این ورزشکار در آلمان به نام مستعار «قیصر» معروف بود و به عنوان رییس کمیته سازماندهی در قهرمانی جام جهانی تیم آلمان در سال ۲۰۰۶ نقش مرکزی داشت.