آوریل 4, 2023

هوش مصنوعی برای محافظت از جان آببازان دراستخر

هوش مصنوعی (AL)دراستخر یا حوض‌های آببازیروباز و سرپوشیده کلاین فیلدشن ویسبادن، با سیستمی که به طور خاص برای استخر توسعه یافته است، با امدادگران نجات استخر کمک می کند. به گزارش هسن شاو، مدیر استخرهای شهری، توماس بوم، توضیح می دهد که دوربین های هوشمند حرکات افراد در آب را رصد و ثبت می کنند. بعداً توسط هوش مصنوعی تحلیل و در صورت مشاهده الگوهای حرکتی غیرعادی، از طریق ساعت هوشمند به کارکنان هشدار می‌دهد. مدیر استخرها  گفته است که این سیستم نمی تواند جایگزین کارکنان شود و یا مردم را از آب نجات دهد، اما به عنوان یک اقدام پیشگیرانه وهوشدار به وقت از آنها محافظت می‌کند.