بر اساس هشدار اداره هواشناسی آلمان (DWD) مبنی بر یخ زدگی و ایجاد سطوح لغزنده در جاده‌های هِسِن، این موضوع باید قابل توجه رانندگان باشد. با این حال از میانه هفته هوا معتدل‌تر خواهد شد. بر اساس اطلاعات (DWD)، روز دوشنبه ابری و با احتمال بارش برف در برخی محلات شروع خواهد شد. دمای هوا در شمال هِسِن به منفی ۴ درجه و در مناطق راین ماین به منفی ۱ درجه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگِماین از گفته سرویس هواشناسی آلمان، روز سه شنبه درهِسِن بدون باران و آفتابی پیش‌بینی شده است. در همین حال با دمایی بین منفی ۴ و صفر درجه، هوا بسیار سرد خواهد بود. شب چهارشنبه دمای هوا کاهش چشمگیری خواهد داشت و به منفی ۷ تا منفی ۱۱ درجه خواهد رسید.

ژانویه 8, 2024

هوا از شروع هفته در هِسِن زمستانی خواهد ماند

بر اساس هشدار اداره هواشناسی آلمان (DWD) مبنی بر یخ زدگی و ایجاد سطوح لغزنده در جاده‌های هِسِن، این موضوع باید قابل توجه رانندگان باشد. با این حال از میانه هفته هوا معتدل‌تر خواهد شد. بر اساس اطلاعات (DWD)، روز دوشنبه ابری و با احتمال بارش برف در برخی محلات شروع خواهد شد. دمای هوا در شمال هِسِن به منفی ۴ درجه و در مناطق راین ماین به منفی ۱ درجه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگِماین از گفته سرویس هواشناسی آلمان، روز سه شنبه درهِسِن بدون باران و آفتابی پیش‌بینی شده است. در همین حال با دمایی بین منفی ۴ و صفر درجه، هوا بسیار سرد خواهد بود. شب چهارشنبه دمای هوا کاهش چشمگیری خواهد داشت و به منفی ۷ تا منفی ۱۱ درجه خواهد رسید.