فقط دو روز پیش، دمای هوا به ۲۰ درجه در بعضی از نقاط هسن رسیده بود که ناگهان دوباره برف در بخش های بزرگی از هسن در روز چهارشنبه بارید. طبق گزارش هسن شاو، مارک آیزنمن هواشناس، منشا جریان هوا به سمت شمال غربی و تغییر دما را تاثیرات هوای قطب شمال میداند که از دریای شمال به سمت هسن خودش را رسانید. در همین حال، در جنوب شرقی و شرق هسن و در منطقه لاهن دیل، پلیس تصادفات را در صبح دیروزبه دلیل برف و یخبندان گزارش داده است. تردد اتوبوس ها نیز در مناطق چون هوختانوس، گیسن، راین گاوتانوس، ماین تانوس و وگلسبرگ هسن تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، کارشناسان آخر هفته را گرم و دمای تا ۱۹ درجه را برای جمعه و شنبه پیش‌بینی کرده اند.

مارس 16, 2023

هوای بهاری آخر هفته در هسن

فقط دو روز پیش، دمای هوا به ۲۰ درجه در بعضی از نقاط هسن رسیده بود که ناگهان دوباره برف در بخش های بزرگی از هسن در روز چهارشنبه بارید. طبق گزارش هسن شاو، مارک آیزنمن هواشناس، منشا جریان هوا به سمت شمال غربی و تغییر دما را تاثیرات هوای قطب شمال میداند که از دریای شمال به سمت هسن خودش را رسانید. در همین حال، در جنوب شرقی و شرق هسن و در منطقه لاهن دیل، پلیس تصادفات را در صبح دیروزبه دلیل برف و یخبندان گزارش داده است. تردد اتوبوس ها نیز در مناطق چون هوختانوس، گیسن، راین گاوتانوس، ماین تانوس و وگلسبرگ هسن تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، کارشناسان آخر هفته را گرم و دمای تا ۱۹ درجه را برای جمعه و شنبه پیش‌بینی کرده اند.