جوانی ۲۲ ساله متهم است، هنگام بازی‌های فوتبال جام قهرمانان در سال ۲۰۲۲ که آینتراخت در مقابل تیم المپیک مارسی در فرانسه بازی می‌کرد، دست‌اش را به شکل سلام هیتلری بلند کرده است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو در کیفرخواست دو مورد قبلی هم وجود دارد. او همچنین متهم است در جریان بازی‌های خانگی تیم آینتراخت در آوریل/ اپریل ۲۰۲۲ اقدام به برپا کردن آتش کرده است و در اقدامی دیگر در آگوست همان سال، او پرچم‌های حصار ورزشگاه را در جریان بازی آینتراخت در مقابل بایرن‌مونیخ پاره کرده است. قرار بود امروز جلسه (رسیدگی به اتهامات) این متهم در دادگاه فرانکفورت برگذار شود، که بر اساس اطلاعیه کوتاهی به وقت دیگری موکول شده است.

فوریه 22, 2024

هوادار تیم فوتبال آینتراخت بخاطر سلام هیتلری در دادگاه

جوانی ۲۲ ساله متهم است، هنگام بازی‌های فوتبال جام قهرمانان در سال ۲۰۲۲ که آینتراخت در مقابل تیم المپیک مارسی در فرانسه بازی می‌کرد، دست‌اش را به شکل سلام هیتلری بلند کرده است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو در کیفرخواست دو مورد قبلی هم وجود دارد. او همچنین متهم است در جریان بازی‌های خانگی تیم آینتراخت در آوریل/ اپریل ۲۰۲۲ اقدام به برپا کردن آتش کرده است و در اقدامی دیگر در آگوست همان سال، او پرچم‌های حصار ورزشگاه را در جریان بازی آینتراخت در مقابل بایرن‌مونیخ پاره کرده است. قرار بود امروز جلسه (رسیدگی به اتهامات) این متهم در دادگاه فرانکفورت برگذار شود، که بر اساس اطلاعیه کوتاهی به وقت دیگری موکول شده است.