آلمان و هلند مدت‌هاست که روی همکاری‌های نظامی نزدیک با یکدیگر کار می‌کنند. به گزارش ntv، اکنون فصل جدیدی در همکاری‌های این‌دو کشور آغاز شده است. تیپ سوم ارتش هلند قرار است به ارتش آلمان بپیوندد. دولت‌ها در بیانیه مشترک خود این تصمیم را «نقطه عطفی در همکاری‌های خود» خوانده‌اند. صدراعظم اولاف شولتس ادغام ارتش هلند و آلمان را در سطح اروپا «بی‌نظیر» خواند. این دو کشور پیش‌از این نیز در سال ۲۰۱۶ درباره ادغام تدریجی نیروهای دریایی خود توافق کرده بودند.

مارس 28, 2023

همکاری آلمان و هلند برای تشکیل ارتش مشترک

آلمان و هلند مدت‌هاست که روی همکاری‌های نظامی نزدیک با یکدیگر کار می‌کنند. به گزارش ntv، اکنون فصل جدیدی در همکاری‌های این‌دو کشور آغاز شده است. تیپ سوم ارتش هلند قرار است به ارتش آلمان بپیوندد. دولت‌ها در بیانیه مشترک خود این تصمیم را «نقطه عطفی در همکاری‌های خود» خوانده‌اند. صدراعظم اولاف شولتس ادغام ارتش هلند و آلمان را در سطح اروپا «بی‌نظیر» خواند. این دو کشور پیش‌از این نیز در سال ۲۰۱۶ درباره ادغام تدریجی نیروهای دریایی خود توافق کرده بودند.