در یک حادثه رانندگی در عصر شنبه در تورینگن هفت نفر کشته شدند. پنج تن از افرادی که کشته شدند تنها ۱۹ سال سن داشتند. یک نفر همچنان در خطر مرگ است. پلیس تایید کرد که مظنون این حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده است. همچنین این ظن وجود دارد که این مرد ۴۵ ساله مست بوده است. این مرد و یک سرنشین ۳۴ ساله با جراحات شدید از این حادثه جان سالم به در بردند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیقات، اواخر بعد از ظهر شنبه یک دستگاه BMW در بزرگراه فدرال ۲۴۷ در نزدیکی Bad Langensalza وارد خط مقابل شد. در آنجا با دو خودروی دیگر برخورد کرد. هر دو خودروی دیگر بلافاصله در آتش سوختند.
آوریل 3, 2023

هفت کشته در حادثه رانندگی بدون گواهی‌نامه

در یک حادثه رانندگی در عصر شنبه در تورینگن هفت نفر کشته شدند. پنج تن از افرادی که کشته شدند تنها ۱۹ سال سن داشتند. یک نفر همچنان در خطر مرگ است. پلیس تایید کرد که مظنون این حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده است. همچنین این ظن وجود دارد که این مرد ۴۵ ساله مست بوده است. این مرد و یک سرنشین ۳۴ ساله با جراحات شدید از این حادثه جان سالم به در بردند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیقات، اواخر بعد از ظهر شنبه یک دستگاه BMW در بزرگراه فدرال ۲۴۷ در نزدیکی Bad Langensalza وارد خط مقابل شد. در آنجا با دو خودروی دیگر برخورد کرد. هر دو خودروی دیگر بلافاصله در آتش سوختند.