جامعه جهانی ۷ میلیارد یورو برای کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده در سوریه و ترکیه پرداخت خواهد کرد. اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، این خبر را پس از کنفرانس بروکسل اعلام کرد. به گزارش تاگزشاو، آلمان کمک خود را دوبرابر کرده و ۲۴۰ میلیون یورو رسانده است. اتحادیه اروپا درمجموع ۱ میلیارد یورو به قربانیان ترکیه و ۱۰۸ میلیون یورو به قربانیان زلزله در سوریه می‌پردازد. آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه فدرال، می‌گوید: «هنوز زلزله‌زدگان در چادر زندگی می‌کنند و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند. اروپا باید از آن‌ها پشتیبانی کند.» رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در پیامی ویدیویی هزینه بازسازی مناطق زلزله‌زده را ۱۰۴ میلیارد دلار (برابر با ۹۷ میلیارد یوورو) برآورد کرد.

مارس 21, 2023

هفت میلیارد یورو کمک‌های جهانی به زلزله‌زدگان سوریه و ترکیه

جامعه جهانی ۷ میلیارد یورو برای کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده در سوریه و ترکیه پرداخت خواهد کرد. اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، این خبر را پس از کنفرانس بروکسل اعلام کرد. به گزارش تاگزشاو، آلمان کمک خود را دوبرابر کرده و ۲۴۰ میلیون یورو رسانده است. اتحادیه اروپا درمجموع ۱ میلیارد یورو به قربانیان ترکیه و ۱۰۸ میلیون یورو به قربانیان زلزله در سوریه می‌پردازد. آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه فدرال، می‌گوید: «هنوز زلزله‌زدگان در چادر زندگی می‌کنند و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند. اروپا باید از آن‌ها پشتیبانی کند.» رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در پیامی ویدیویی هزینه بازسازی مناطق زلزله‌زده را ۱۰۴ میلیارد دلار (برابر با ۹۷ میلیارد یوورو) برآورد کرد.