هفته‌ بین‌المللی علیه نژادپرستی با شعار "حقوق بشر برای همه" در شهرهای مختلف آلمان از جمله مونیخ و درسدن با بیش از ۲۶۰ رویداد برگزار شد. به گفته برگزارکنندگان، هفته‌ بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی با شعار "حقوق بشر برای همه" رکورد مشارکت را به ثبت رساند. به گزارش فرانکفورتر‌نای‌پرس، یورگن میکس، مدیر اجرایی بنیاد هفته‌های بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی، طبق یک اعلامیه درپایان راهپیمایی  روز یکشنبه در دارمشتات گفت: «میلیون‌ها تظاهرکننده در خیابان‌ها امسال به تعهد بزرگ کمک کردند.» این بنیاد "این هفته‌" را در آلمان از ۱۱ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۴ هماهنگ کرده‌است.

مارس 25, 2024

هفته بین‌المللی علیه نژادپرستی با شعار ‘حقوق بشر برای همه

هفته‌ بین‌المللی علیه نژادپرستی با شعار “حقوق بشر برای همه” در شهرهای مختلف آلمان از جمله مونیخ و درسدن با بیش از ۲۶۰ رویداد برگزار شد. به گفته برگزارکنندگان، هفته‌ بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی با شعار “حقوق بشر برای همه” رکورد مشارکت را به ثبت رساند. به گزارش فرانکفورتر‌نای‌پرس، یورگن میکس، مدیر اجرایی بنیاد هفته‌های بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی، طبق یک اعلامیه درپایان راهپیمایی  روز یکشنبه در دارمشتات گفت: «میلیون‌ها تظاهرکننده در خیابان‌ها امسال به تعهد بزرگ کمک کردند.» این بنیاد “این هفته‌” را در آلمان از ۱۱ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۴ هماهنگ کرده‌است.