کلاهبرداران روز سه شنبه موفق شدند با کلاهبرداری موسوم به "تماس غافلگیرانه" یک زن مسن آلمانی را فریب دهند. به گزارش پلیس، مردی با زن ۸۵ ساله ای تماس گرفت و با تظاهر به پلیس و اورژانس بودن دخترش، او را متقاعد کرد که برای رهایی دخترش از مشکلات، ده ها هزار یورو بپردازد. طبق گزارش فرانکفورتر الگیمان، این بانوی مسن  حرف های مرد را باور کرد و در نزدیکی یک رستوران  در فرانکفورت با فردی که خود را «کارمند دادگاه» معرفی کرده بود، پول را تحویل داد. پس از گذشت چندین ساعت، پیرزن متوجه شد که قربانی کلاهبرداری شده است. در همین حال، پلیس نسبت به کلاهبرداری "تماس ناگهانی" هشدار می دهد و توصیه می کند که مراقب  کلاهه‌برداری های تلفنی زیر نام پلس باشید.

مارس 9, 2023

هشدار پلیس در مورد تماس های جعلی

کلاهبرداران روز سه شنبه موفق شدند با کلاهبرداری موسوم به تماس غافلگیرانهیک زن مسن آلمانی را فریب دهند. به گزارش پلیس، مردی با زن ۸۵ ساله ای تماس گرفت و با تظاهر به پلیس و اورژانس بودن دخترش، او را متقاعد کرد که برای رهایی دخترش از مشکلات، ده ها هزار یورو بپردازد. طبق گزارش فرانکفورتر الگیمان، این بانوی مسن  حرف های مرد را باور کرد و در نزدیکی یک رستوران  در فرانکفورت با فردی که خود را «کارمند دادگاه» معرفی کرده بود، پول را تحویل داد. پس از گذشت چندین ساعت، پیرزن متوجه شد که قربانی کلاهبرداری شده است. در همین حال، پلیس نسبت به کلاهبرداری تماس ناگهانیهشدار می دهد و توصیه می کند که مراقب  کلاهه‌برداری های تلفنی زیر نام پلس باشید.