طارق الوزیر (سبزها) وزیر اقتصاد هسن دیروز چهارشنبه اعلام کرد که شهروندان کم درآمد ایالت هسن از این پس می توانند بدون نیاز به پر کردن فرم های کاغذی، به صورت کاملا دیجیتالی درخواست Wohngeld کنند. او توضیح داد که ایالت هسن در زمینه تحول دیجیتال پیشرو است. وزیر اقتصاد  افزود که بیش از ۳۷۰۰ درخواست در ایالت هسن از طریق خدمات الکترونیکی ارسال شده و در حال حاضر در حال رسیدگی است.
دسامبر 28, 2023

هسن اپلیکیشن دیجیتالی را برای Wohngeld راه اندازی کرد

طارق الوزیر (سبزها) وزیر اقتصاد هسن دیروز چهارشنبه اعلام کرد که شهروندان کم درآمد ایالت هسن از این پس می توانند بدون نیاز به پر کردن فرم های کاغذی، به صورت کاملا دیجیتالی درخواست Wohngeld کنند. او توضیح داد که ایالت هسن در زمینه تحول دیجیتال پیشرو است. وزیر اقتصاد  افزود که بیش از ۳۷۰۰ درخواست در ایالت هسن از طریق خدمات الکترونیکی ارسال شده و در حال حاضر در حال رسیدگی است.