انجمن مالیات دهندگان به شدت از این موضوع انتقاد می‌کند. وزارت امور خارجه فدرال با پذیرش این موضوع گفته است که: "وزیر خارجه بائربوک - همانطور که از مدت ها قبل معمول بوده و برای سایر نمایندگان عالی رتبه آلمان نیز معمول است - توسط یک هنرمند آرایشگر برای قرارهای تصویری و تلویزیونی همراهی می‌شود." وزارت خارجه افزوده که دستمزد آرایشگران بر اساس زمان‌بر بودن سفر و انعطاف‌پذیری لازم برای قرارهای متعدد در تعطیلات آخر هفته و خارج از ساعات کاری عادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، وزارت خارجه فدرال در سال ۲۰۲۲ هزینه ای بالغ بر ۱۷۸۰۰۰ یورو برای عکاسان پرداخته است. در سال‌های قبل از کرونا در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این رقم کمی بیش از ۱۱۵۰۰۰ و ۱۲۷۰۰۰ یورو بود.  
آوریل 17, 2023

هزینه میکاپ خانم بائربوک سالانه به ۱۳۷۰۰۰ یورو می‌رسد

انجمن مالیات دهندگان به شدت از این موضوع انتقاد می‌کند. وزارت امور خارجه فدرال با پذیرش این موضوع گفته است که: “وزیر خارجه بائربوک – همانطور که از مدت ها قبل معمول بوده و برای سایر نمایندگان عالی رتبه آلمان نیز معمول است – توسط یک هنرمند آرایشگر برای قرارهای تصویری و تلویزیونی همراهی می‌شود.” وزارت خارجه افزوده که دستمزد آرایشگران بر اساس زمان‌بر بودن سفر و انعطاف‌پذیری لازم برای قرارهای متعدد در تعطیلات آخر هفته و خارج از ساعات کاری عادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، وزارت خارجه فدرال در سال ۲۰۲۲ هزینه ای بالغ بر ۱۷۸۰۰۰ یورو برای عکاسان پرداخته است. در سال‌های قبل از کرونا در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این رقم کمی بیش از ۱۱۵۰۰۰ و ۱۲۷۰۰۰ یورو بود.