تعداد حملات به پناهجویان در آلمان در سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش «اوسنابروکر سایتونگ» به نقل از وزارت کشور فدرال، این جنایات عمدتاً توسط جناح راست افراطی صورت گرفته اند. این اولین بار از سال ۲۰۱۵ است که تعداد حملات افزایش یافته است. به گفته این وزارتخانه، مقامات در سال گذشته ۱۲۴۸ حمله علیه پناهجویان در خارج از محل اقامت را ثبت کرده اند. این تعداد تقریباً به اندازه سال ۲۰۲۱، ۱۲۵۹ مورد بود. این بدان معناست که روزانه سه پناهجو در آلمان مورد حمله قرار می‌گیرد.
مارس 2, 2023

هر روز سه پناهجو در آلمان مورد حمله قرار می‌گیرد

تعداد حملات به پناهجویان در آلمان در سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش «اوسنابروکر سایتونگ» به نقل از وزارت کشور فدرال، این جنایات عمدتاً توسط جناح راست افراطی صورت گرفته اند. این اولین بار از سال ۲۰۱۵ است که تعداد حملات افزایش یافته است. به گفته این وزارتخانه، مقامات در سال گذشته ۱۲۴۸ حمله علیه پناهجویان در خارج از محل اقامت را ثبت کرده اند. این تعداد تقریباً به اندازه سال ۲۰۲۱، ۱۲۵۹ مورد بود. این بدان معناست که روزانه سه پناهجو در آلمان مورد حمله قرار می‌گیرد.