با اینکه حدودا کمتر از دوماه از حادثه دلخراش زلزله در ترکیه و سوریه می‌گذرد، ولی بحث در مورد نهوه کمک رسانی و گزارش‌دهی پایدارموضوع بحث گفتگوهای بین فرهنگی( رسانه ) شب گذشته در مرکز رادیو تلویزیون هسن « Hessischer Rundfunk» بود.یکی از اعضای امل فرانکفورت هم در زمینه گزارش‌دهی چه در زمان وقوع حادثه و چه بعد از آن توضیح داد. بر اساس این گزارش تیم‌های عربی، فارسی و اکراینی امل فرانکفورت ضمن تهیه خبرهای روزانه گزارشاتی درزمینه ارتباط مخاطبین با نهادهایی که مستقیمآ کمک‌های مالی، البسه و یا موادغذایی را به مناطق زلزله زده می‌رساندند نیز مهیا کردند.درهمین حال پیتر تایسن از « ZDF» و آیلین گولر از «Frankfurter Allgemeine Zeitung» در مورد تجربیات گزارش دهی شان از مناطق زلزله زده موضوعاتی را بیان کردند. این در حالی است که اِرکان پِهلوان از « Frankfurter Rundschau» در مورد فساد اداری در نهوه کمک رسانی و ارجعیت های قومی و منطقه‌ای در ترکیه و مناطق کرد نشین بحث کرد و تاکید کرد " ما باید صدای کردها هم باشیم". در همین حال گابریل هولزنرمعاون «Hessische Rundfunk» بر ضرورت گزارش دهی پایدار حتی بعد از حادثه تاکید کرد.

مارس 29, 2023

نیاز گزارش دهی پایدار حتی بعد از حادثه

با اینکه حدودا کمتر از دوماه از حادثه دلخراش زلزله در ترکیه و سوریه می‌گذرد، ولی بحث در مورد نهوه کمک رسانی و گزارش‌دهی پایدارموضوع بحث گفتگوهای بین فرهنگی( رسانه ) شب گذشته در مرکز رادیو تلویزیون هسن « Hessischer Rundfunk» بود.یکی از اعضای امل فرانکفورت هم در زمینه گزارش‌دهی چه در زمان وقوع حادثه و چه بعد از آن توضیح داد. بر اساس این گزارش تیم‌های عربی، فارسی و اکراینی امل فرانکفورت ضمن تهیه خبرهای روزانه گزارشاتی درزمینه ارتباط مخاطبین با نهادهایی که مستقیمآ کمک‌های مالی، البسه و یا موادغذایی را به مناطق زلزله زده می‌رساندند نیز مهیا کردند.درهمین حال پیتر تایسن از « ZDF» و آیلین گولر از «Frankfurter Allgemeine Zeitung» در مورد تجربیات گزارش دهی شان از مناطق زلزله زده موضوعاتی را بیان کردند. این در حالی است که اِرکان پِهلوان از « Frankfurter Rundschau» در مورد فساد اداری در نهوه کمک رسانی و ارجعیت های قومی و منطقه‌ای در ترکیه و مناطق کرد نشین بحث کرد و تاکید کرد ” ما باید صدای کردها هم باشیم”. در همین حال گابریل هولزنرمعاون «Hessische Rundfunk» بر ضرورت گزارش دهی پایدار حتی بعد از حادثه تاکید کرد.