تا جایی که به آب و هوا مربوط می شود، بهار هنوز سرد است. اما این واقعاً برای حدود صدهزار(۱۰۰۰۰۰) درخت گیلاس در اطراف ویتزن هاوزن (Werra-Meißner- Witzenhausen) مهم نیست. آنها در حال حاضر شگوفا شده و به رنگ های سفید روشن و صورتی روشن جلوه نمایی می‌کنند. دامنه های این محل پر از شگوفه ها را می توان از بالای Werra به بهترین شکل مشاهده کرد. این نیز جایی است که شرکت کشاورزی دولتی هسن یکی از مکان های خود را دارد. یک مسیر پیاده‌روی بسیار زیبا از وسط مزرعه گیلاس می‌گذرد. در آنجا می توانید گرده افشانی زنبورها را تماشا کنید، عطر گل ها را استشمام کنید و البته از منظره زیبای Werra به قلعه های لودویگ شتاین و هان شتاین لذت ببرید. آخر هفته اینجا یک روز باز است.

آوریل 20, 2023

نمایش شگوفه های گیلاس در شمال هسن

تا جایی که به آب و هوا مربوط می شود، بهار هنوز سرد است. اما این واقعاً برای حدود صدهزار(۱۰۰۰۰۰) درخت گیلاس در اطراف ویتزن هاوزن (Werra-Meißner- Witzenhausen) مهم نیست. آنها در حال حاضر شگوفا شده و به رنگ های سفید روشن و صورتی روشن جلوه نمایی می‌کنند. دامنه های این محل پر از شگوفه ها را می توان از بالای Werra به بهترین شکل مشاهده کرد. این نیز جایی است که شرکت کشاورزی دولتی هسن یکی از مکان های خود را دارد. یک مسیر پیاده‌روی بسیار زیبا از وسط مزرعه گیلاس می‌گذرد. در آنجا می توانید گرده افشانی زنبورها را تماشا کنید، عطر گل ها را استشمام کنید و البته از منظره زیبای Werra به قلعه های لودویگ شتاین و هان شتاین لذت ببرید. آخر هفته اینجا یک روز باز است.