فوریه 14, 2023

نمایش جهانی رقص برای محکومیت خشونت علیه زنان

امروز در اکثر شهرهای ایالت هسن تظاهرات مسالمت آمیزی بخاطر محو خشونت علیه زنان در نمایش جهانی رقص که «ظهور یک میلیارد» نیز نامیده می شود، برگزار می شود. طبق گزراش هسن شاو، در اینجا مهمترین شهرهایی که در این رویداد شرکت خواهند کرد، آورده شده است. به عنوان مثال در ماربورگ Gymnasium Philippinum در ساعت ۱۲ ظهر جلوی مدرسه با اجرای رقص شرکت خواهد کرد. در هانائو از ساعت ۴ بعد از ظهر در Marktplatz رقص و آواز آغاز می شود. برای شهر فرانکفورت، حدود ۳۰۰ نفر از ساعت ۱۴:۰۰ در ایستگاه Hauptwache، در Fulda از ساعت ۱۳:۰۰ در Universitätsplatz و در کاسل از ساعت ۱۵:۳۰ در Königsplatz شروع می شود.